5110 LCD ile Menu Yapımı

Merhaba arkadaşlar. Projelerimizde kullanacağımız geliştirmeye açık ve çok işe yarayacağını düşündüğüm menu oluşturmadan bahsetmek istiyorum.

Projemizi olabildiği kadar basit tutarsak bize gerekli olan arttırma – azaltma ve onaylama olarak 3 butona ihtiyacımız olacak ve tabiki bir adet Nokia 5110 LCD modülüne.

Projemizde LCD nin kontrastını ve alt ışığını kontrol etmeyi anlatacağım. Bağlantıları yaptıktan sonra asıl mesele herbir butona basıldığında LCD ekranda görünmesini ve arduinomuzun yapmasını istediğimiz işlerin programlama ile yapılması.

Burada kontrasta gelinirse  sağ ve sol tuşlarına basılarak değer arttırılıp azaltılabilir.

Sağ ve sol butonlarıyla LCD ışığı açılıp kapatılabilir.

Reset menüsüne gelindiğinde programlama ile daha önce tanımlanan değerlere sıfırlar

Bağlantı Şeması

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_PCD8544.h>

boolean backlight = true;

int contrast=50;

int menuitem = 1;

int page = 1;

volatile boolean up = false;

volatile boolean down = false;

volatile boolean middle = false;

int downButtonState = 0;

int upButtonState = 0;

int selectButtonState = 0;

int lastDownButtonState = 0;

int lastSelectButtonState = 0;

int lastUpButtonState = 0;

Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544( 5, 4, 3);

void setup() {

  pinMode(2, INPUT_PULLUP);

  pinMode(1, INPUT_PULLUP);

  pinMode(0, INPUT_PULLUP);

  pinMode(7,OUTPUT);

  digitalWrite(7,LOW); //Turn Backlight ON

  Serial.begin(9600);

  display.begin();

  display.setContrast(contrast); //Set contrast to 50

  display.clearDisplay();

  display.display();

}

void loop() {

  drawMenu();

  downButtonState = digitalRead(2);

  selectButtonState = digitalRead(1);

  upButtonState =   digitalRead(0);

  checkIfDownButtonIsPressed();

  checkIfUpButtonIsPressed();

  checkIfSelectButtonIsPressed();

  if (up && page == 1 ) {

    up = false;

    menuitem–;

    if (menuitem==0)

    {

      menuitem=3;

    }

  }else if (up && page == 2 ) {

    up = false;

    contrast–;

    setContrast();

  }

  if (down && page == 1) {

    down = false;

    menuitem++;

    if (menuitem==4)

    {

      menuitem=1;

    }

  }else if (down && page == 2 ) {

    down = false;

    contrast++;

    setContrast();

  }

  if (middle) {

    middle = false;

    if (page == 1 && menuitem==2)

    {

      if (backlight)

      {

        backlight = false;

        turnBacklightOff();

        }

      else

      {

        backlight = true;

        turnBacklightOn();

       }

    }

    if(page == 1 && menuitem ==3)

    {

      resetDefaults();

    }

else if (page == 1 && menuitem==1) {

      page=2;

     }

else if (page == 2) {

      page=1;

     }

   }

  }

  void checkIfDownButtonIsPressed()

  {

    if (downButtonState != lastDownButtonState)

  {

    if (downButtonState == 0)

    {

      down=true;

    }

    delay(50);

  }

   lastDownButtonState = downButtonState;

  }

void checkIfUpButtonIsPressed()

{

  if (upButtonState != lastUpButtonState)

  {

    if (upButtonState == 0) {

      up=true;

    }

    delay(50);

  }

   lastUpButtonState = upButtonState;

}

void checkIfSelectButtonIsPressed()

{

   if (selectButtonState != lastSelectButtonState)

  {

    if (selectButtonState == 0) {

      middle=true;

    }

    delay(50);

  }

   lastSelectButtonState = selectButtonState;

}

  void drawMenu()

  {

  if (page==1)

  {

    display.setTextSize(1);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(BLACK, WHITE);

    display.setCursor(15, 0);

    display.print(“MAIN MENU”);

    display.drawFastHLine(0,10,83,BLACK);

    display.setCursor(0, 15);

    if (menuitem==1)

    {

      display.setTextColor(WHITE, BLACK);

    }

    else

    {

      display.setTextColor(BLACK, WHITE);

    }

    display.print(“>Contrast”);

    display.setCursor(0, 25);

    if (menuitem==2)

    {

      display.setTextColor(WHITE, BLACK);

    }

    else

    {

      display.setTextColor(BLACK, WHITE);

    }

    display.print(“>Light: “);

    if (backlight)

    {

      display.print(“ON”);

    }

    else

    {

      display.print(“OFF”);

    }

    display.display();

    if (menuitem==3)

    {

      display.setTextColor(WHITE, BLACK);

    }

    else

    {

      display.setTextColor(BLACK, WHITE);

    }

    display.setCursor(0, 35);

    display.print(“>Reset”);

    display.display();

  }

  else if (page==2)

  {

    display.setTextSize(1);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(BLACK, WHITE);

    display.setCursor(15, 0);

    display.print(“CONTRAST”);

    display.drawFastHLine(0,10,83,BLACK);

    display.setCursor(5, 15);

    display.print(“Value”);

    display.setTextSize(2);

    display.setCursor(5, 25);

    display.print(contrast);

    display.setTextSize(2);

    display.display();

  }

  }

  void resetDefaults()

  {

    contrast = 50;

    setContrast();

    backlight = true;

    turnBacklightOn();

  }

  void setContrast()

  {

    display.setContrast(contrast);

    display.display();

  }

  void turnBacklightOn()

  {

    digitalWrite(7,LOW);

  }

    void turnBacklightOff()

  {

    digitalWrite(7,HIGH);

  }

About Ferhat Çelik

Elektronik mühendisliği için kitaplarla savaşan ve arası hiç iyi olmayan kişi. Kendi gibi elektronik ile ilgileneler için devre arşiv'i kuran Ferhat ÇELİK..

Check Also

ARDUİNO İLE TV AÇMA/KAPAMA DEVRESİ

TVBGone projesinin Arduino uno ile gerçekleştirilmiş hali.. Devre ile istediğiniz televizyonu açıp kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Arduino