Arduino – Pot İle Led Parlaklığı Ayarlama

Arduino – Pot İle Led Parlaklığı Ayarlama

  Bu projede led parlaklığını bir potansiyometre ile ayarlayacağız. Bu sayede analog giriş işlemini görmüş olacağız. anologRead() Fonksiyonu: anaologRead() fonksiyonu arduinoya anolog değerler girmemizi sağlar. Analog değer üreten elemanlar arduinoya analog giriş pinlerinden bağlanmalıdır. analogRead fonksiyonuna parametre olarak analog giriş pininin numarası yazılır. analogRead fonksiyonu okuduğu değere karşılık 0 ile 1023 arasında bir sayı üretir. map() Fonksiyonu: Bu fonksiyon bir oranlama fonksiyonudur. Belirli bir...

Arduino ile Ultrasonik mesafe ölçme devresi

arduino ile ultrasonik sensör

Bu sensörler  kulağımızın duyanmayacağı frekansta ses dalgaları yollarlar ve eğer önünde bir engel var ise  ses dalgası geri döner. Geri dönen ses dalgasını yine aynı sensör algılar. Ses dalgasının geri dönme süresine göre uzaklık hesaplaması yapılır. Biz de aşağıdaki devrede sensörün önüne  20 cm den yakın bir engel koyacak  ve bununla bir ledi kontrol edeceğiz. Malzemeler: Arduino uno Breadboard Led 1 adet 220 ohm direnç 1...

Arduino – 4×4 Tuş Takımı Uygulaması

arduino ile şifreli kilit

Bulunduğum ortam itibari ile güvenlik sistemine ihtiyac duydum. Önlem almak icin kolları sıvadık. keypad kodlamasını hazırlayıp daha güvenle uzak mesafelere gönül rahatlıgı ile gidiyorum. biraz kodlamadan bahsetmek gerekir ise. Kodlar: Kod kısmına gelirsek, işimizi kolaylaştıracak keypad kütüphanesi bulunmaktadır, biz de uygulamada bu kütüphaneyi kullandık. Keypad kütüphanesini kullanırken öncelikle, keypad nesnemizi oluşturmaktayız. Keypad tusTakimi= Keypad(makeKeymap(tuslar), satirPinleri, sutunPinleri, satirSayisi, sutunSayisi); Keypad nesnesini oluştururken tuş takımındaki tuşları, satır-sütun...

Arduino ile kara şimşek devresi

Karaşimşek

Malzemeler: Breadboard 10 adet 220 ohm direnç 10 adet led Arduino uno Jumper kablo Devreden de görüldüğü gibi 10 adet LED yan yana konulmuştur. Bunları önce sağdan başlayıp sola doğru 100 ms aralıklarla  teker teker yakıp söndüreceğiz ve böylece karaşimşekteki gibi bir animasyon oluşacaktır. Arduino için yazdığımız kod aşağıdaki gibidir.     Program çok basittir. For döngüleri gözünüzü korkutmasın. For döngülerini ledleri sırayla yakmak...

Arduino 16×2 LCD Bağlantısı

Arduinoya 16×2 LCD Bağlantısı

    Elektronik devre yaparken genelde LCD kullanılan devreleri tercih ederim. Bu yaptığımız devrenin çalışıp çalışmadığını görmek için en güzel yoldur. 16×2 LCDde 16 karakterden oluşan 2 satır vardır. Piyasada çokça bulunan LCDler HD44780 lcdleridir. Arduino ile yapılabilecek bir çok projede kullanacağımız bu LCDleri arduinoya şu şekilde bağlarız.   Programımız için Gerekli Kodlar #include LiquidCrystal.h LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("www.devrearsivi.com"); } void loop()...

Arduino ile kayan yazı devresi

Arduino ile kayan yazı devresi

Arduino UNO kit üzerine kurulu kayan yazı devresinin yazı görüntüleme kısmın da 64×16 LED matris kullanılmış. Kayan yazı projesine ait Arduino UNO kaynak kodları bağlantı çizimleri ayrıca mekanik kısımların Arduino UNO kutusunun SolidWorks ile hazırlanan 3d çizim dosyaları var. Kayan yazı mesajı kod içinde bulunuyor değiştirmek isterseniz “shortened_Final_Code_A.ino” dosyasında satır 18 de bulunan “const char message =” içinde ki yazıyı...

Kristal Test Devresi

Kristal Test Devresi

Kristaller picli devrelerin olmazsa olmaz osilatör elemanlarıdır. osilatör ( zamanlama süre belirleme ) elemanıdır. Elektronik devreyi kuruyoruz kimi zaman çalışmıyor bu sefer adım adım devreyi takip ederek problemi bulmaya çalışarak oldukça zaman kaybediyoruz. Bu devremiz ile kristal elemanının devreye montajı yapılmadan önce testini yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Bu devre nasıl çalışır ? Kristal bağlanır. Kristal sağlam ise T1 ile oluşturulan osilatör çalışacak ve...

16F877 ile geri beslemeli motor hız kontrolü

Geri beslemeli motor hız kontrol devresi

DA Motorlarda hız kontrol DA motorlarda hız ayarı 1891 yılında Ward Leonard tarafından gerilim kontrolü vasıtasıyla ilk olarak gerçekleştirilmiştir. Güç elektroniğinde anahtarlama elemanı olarak tristörün kullanılmaya başlamasıyla DA motorlarının hız ayarında ayarlı gerilim kaynakları ön plana çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda anahtarlama elemanı olarak MOSFET, IGBT ve GTO gibi yarı iletken elemanlar kullanılmıştır İlk önceleri bu elemanların anahtarlamaları analog devreler vasıtasıyla yapılmaktaydı...

16F628 ile çalışan otomatik yıldız üçgen devresi

yıldız üçgen devresi

Yıldız-üçgen Yol Verme ve bağlantı tipi    Kalkış akımını düşürmede en ekonomik yöntemdi. Üç kontaktör ile bir zaman rölesinden oluşan kontaktör kombinasyonudur. Bu yöntemle yol verebilmek için motorun üçgen bağlı çalışma gerilimi şebeke gerilimine eşit olmalıdır. Örneğin, ülkemizde şebeke gerilimi 380 volt olduğuna göre yıldız-üçgen yol verilecek motorun etiketinde 380 Volt veya 380V/660V yazılı olmalıdır. Üretilen elektrik motorlarında, 2 ve 4 kutuplularda 3 kW (dâhil), 6 kutuplularda...

ARDUİNO İLE SERVO MOTOR KONTROLÜ

Arduino servo motor kontrol devresi

Proteus (isis) üzerinde simülasyon çalışması .   ServoMotor, herhangi bir mekanizmanın işleyişini hatayı algılayarak yan bir geri besleme düzeneğinin yardımıyla denetleyen ve hatayı gideren otomatik aygıttır. Robot teknolojisinde en çok kullanılan motor çeşididir. Bu sistemler mekanik olabileceği gibi elektronik, hidrolik-pnömatik veya başka alanlarda da kullanılabilmektedir. Servo motorlar; çıkış, mekaniksel konum, hız veya ivme gibi parametrelerin kontrol edildiği, özetle hareket kontrolü yapılan...