Arduino – Pot İle Led Parlaklığı Ayarlama
Arduino – Pot İle Led Parlaklığı Ayarlama

Arduino – Pot İle Led Parlaklığı Ayarlama

 

Bu projede led parlaklığını bir potansiyometre ile ayarlayacağız. Bu sayede analog giriş işlemini görmüş olacağız.

anologRead() Fonksiyonu:

anaologRead() fonksiyonu arduinoya anolog değerler girmemizi sağlar. Analog değer üreten elemanlar arduinoya analog giriş pinlerinden bağlanmalıdır. analogRead fonksiyonuna parametre olarak analog giriş pininin numarası yazılır. analogRead fonksiyonu okuduğu değere karşılık 0 ile 1023 arasında bir sayı üretir.

map() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon bir oranlama fonksiyonudur. Belirli bir aralıktaki sayının, başka bir aralıkta hangi sayıya karşılık geldiğini hesaplar. map fonksiyonuna parametre olarak beş değer girililr.

map(sayi, aralik_1_altdeger, aralik_1_ustdeger, aralik_2_altdeger, aralik_2_ustdeger);

Yukarıdaki  ifadede sayi, aralik_1_altdeger ile aralik_1_ustdeger arasında bir değerdir. map fonksiyonunun ürettiği yeni değer ise aralik_2_altdeger ile aralik_2_ustdeger arasında bir değerdir.

Not: analogRead fonksiyonu 0-1023 arası bir değer üretir, analogWrite fonksiyonu ise 0-255 arası arası bir değeri çıkışlardan verir. Biz burada map fonksiyoni ile analogRead’den aldığımız 0-1023 skalasındaki değeri 0-255 sklasında bir değere çevireceğiz ve bu değeri çıkış olarak yazdıracağız.

Projenin Kaynak Kodu:

int led=10;

int pot=A0;

int potDeger;

void setup(){

}

void loop(){

potDeger=analogRead(pot);

potDeger=map(potDeger, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(led, potDeger);

delay(10);

 

}

 

Arduino – Pot İle Led Parlaklığı Ayarlama
Arduino – Pot İle Led Parlaklığı Ayarlama

About Ferhat Çelik

Elektronik mühendisliği için kitaplarla savaşan ve arası hiç iyi olmayan kişi. Kendi gibi elektronik ile ilgileneler için devre arşiv'i kuran Ferhat ÇELİK..

Check Also

ESP8266 ile Etraftaki Ağları Yavaşlatma

Bu yazımızda etraftaki kablosuz ağları yavaşlatma yönteminden bahsetmek istiyorum. Nasıl Çalışır? Eğer bir cihaz aynı …

One comment

  1. Mustafa Teğmen Derin

    Led aydınlatma, kayar yazı benzeri uygulamalarda kullanmak için Hz ayarlı(0-50 Hz) , parlaklık ayarlı devre örneginiz varmı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Arduino