BMP180 ile Sıcaklık ve Basınç Ölçümü
BMP180 ile Sıcaklık ve Basınç Ölçümü

BMP180 ile Sıcaklık ve Basınç Ölçümü

Bu sensör BMP085 sensörünün gelişmiş versiyonudur. BOSCH firması eski sensörün üretimini durdurmuştur. Şuanda piyasada BMP180 vardır. Bu sensörün kullanılması ile eski sensörün kullanımı tamamen aynıdır.

Ama küçük bir eklemem yapmak istiyorum anlayamadığım BMP085 için kullanılan kütüphane BMP180 de hata çıkarması . Bundan dolayı altta indirebileceğiniz kütüphaneyi koydum kütüphanenin içerisinde bir adet örnek program vardır . Programı kurarken görecceksiniz hala kütüphane içinde dahi BMP085 kullanılıyor bundan dolayı tereddüte düşmeden programı yükleyin. Artık kullanıma hazır olacaktır.

BMP180 , 5 volt yerine 3.3Volt ile çalışmaktadır.

 

BMP-180-ARDUINO-BAGLANTI

 

ÖRNEK PROĞRAM.

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>/***************************************************
This is an example for the BMP085 Barometric Pressure & Temp SensorDesigned specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout

These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to
interface
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!

Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
****************************************************/

// Connect VCC of the BMP085 sensor to 3.3V (NOT 5.0V!)
// Connect GND to Ground
// Connect SCL to i2c clock – on ‘168/’328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 5
// Connect SDA to i2c data – on ‘168/’328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 4
// EOC is not used, it signifies an end of conversion
// XCLR is a reset pin, also not used here

Adafruit_BMP085 bmp;

void setup() {
Serial.begin(9600);
if (!bmp.begin()) {
Serial.println(“Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!”);
while (1) {}
}
}

void loop() {
Serial.print(“SICAKLIK = “);
Serial.print(bmp.readTemperature());
Serial.println(” *C”);

Serial.print(“Basinc = “);
Serial.print(bmp.readPressure());
Serial.println(” Pa”);

// Calculate altitude assuming ‘standard’ barometric
// pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal
Serial.print(“Altitude = “);
Serial.print(bmp.readAltitude());
Serial.println(” metre”);

Serial.print(“Pressure at sealevel (calculated) = “);
Serial.print(bmp.readSealevelPressure());
Serial.println(” Pa”);

// you can get a more precise measurement of altitude
// if you know the current sea level pressure which will
// vary with weather and such. If it is 1015 millibars
// that is equal to 101500 Pascals.
Serial.print(“Real altitude = “);
Serial.print(bmp.readAltitude(101500));
Serial.println(” metre”);

Serial.println();
delay(2000);
}

devrearsiv-indir

About Ferhat Çelik

Elektronik mühendisliği için kitaplarla savaşan ve arası hiç iyi olmayan kişi. Kendi gibi elektronik ile ilgileneler için devre arşiv'i kuran Ferhat ÇELİK..

Check Also

Arduino Denge Projesi

MPU6050 DENGE PROJESİ Merhabalar, Bu gün  denge entegresi diyebileceğimiz bir entegre ile yapılan projemizi paylaşıyorum. Öncelikle …

7 comments

  1. Dönem ödevi için ideal bir proje

  2. bitirme tezime bunu koymak istiyorum.

  3. Baskı devre icin desteklerinize hayran kaldık.

  4. Mobil uygulamanız harika playsotre de ras geldim elektronik devreler de birinicisiniz.

  5. “devrearşiv-indir” çalışmıyor bir yardım etseniz

  6. bitirme tezime bunu koymak istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Arduino